Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. ร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา" เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2560     เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ "ฝนหลวงของเรา ในหลวง
ของเรา"
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
ซึ่งจัดโดย
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     ทั้งนี้ ในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมให้คำแนะนำการจัดทำ
บัญชี พร้อมทั้งแจกสมุดบัญชีและเชิญชวนดาวน์โหลดโปรแกรม Smart me
โปรแกรมบันทึกบัญชีผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และให้คำปรึกษาแนะนำด้าน
บัญชีแก่สหกรณ์ ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานเอนกประสงค์
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional