Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์แนะประชาชนทำบัญชี สร้างวินัยในครัวเรือน
 

         นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า การมีวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญและ มีความจำเป็นในการวางแผนการดำเนินชีวิต ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพ มาเกิดจากการขาดการวิเคราะห์วางแผนทางการเงินที่ถูกต้อง การทำบัญชี จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ถือเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงทำให้ทราบรายรับ – รายจ่าย และข้อมูลทางการเงินเท่านั้น แต่ข้อมูลทางบัญชีสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ผู้ทำบัญชีสามารถดำรงชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมการทำบัญชีมาโดยตลอด เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลเป็น สามารถวางแผนการลงทุนและการผลิตได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนได้รู้รายรับ-รายจ่าย สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในครอบครัวและชุมชน ซึ่งจากการลงพื้นที่ไปสอนบัญชีให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ พบว่า เกษตรกรและประชาชนส่วนมากยังขาดวินัยในการใช้จ่ายหรือวินัยในการดำเนินชีวิต ทำให้ไม่ทราบว่าควรจะใช้จ่ายเท่าใดถึงจะสมดุล ไม่เกิดหนี้สิน และเหมาะสมกับรายได้ที่ได้รับหรือใช้ให้เหมาะกับการประกอบอาชีพ

      อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า การสร้างวินัยทางการเงินสามารถเกิดขึ้นได้หากรู้จักการทำบัญชี ซึ่งผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะทำบัญชี สามารถติดต่อหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประสานงานกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัด ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้คำแนะนำและดำเนินการจัดหาครูบัญชีเข้าไปสอนการทำบัญชีในพื้นที่ได้ หรือสามารถติดต่อมาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์โดยตรงได้ที่เบอร์ฮอตไลน์ ๐๒-๐๑๖-๘๘๘๘ ทั้งนี้ หากไม่สะดวกมารับสมุดบัญชีของกรมฯ สามารถทำสมุดบัญชีเองได้ โดยการตีตารางอย่างง่าย แบ่งเป็นรายรับและรายจ่าย คิดและวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าควรลดหรือเพิ่มอะไร ซึ่งจะช่วยให้เกิดการจัดระเบียบวินัย ในการใช้จ่าย

       "ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีจะส่งผลให้เกิดช่องทางในการออมและเพิ่มรายได้ นำไปสู่ความสุขที่เกิดจากความพอเพียงในชีวิต ถ้าพี่น้องเกษตรกรรู้จักการทำบัญชี โดยบันทึกบัญชีทุกวัน ต่อไปการทำอาชีพการเกษตรทุกอย่าง เราจะรู้ความเหมาะสม รู้เวลา รู้ว่าเวลาใดผลิตผลจะขายได้ราคา เวลาใดจะเกิดภัยธรรมชาติบ่อยๆ ก็หยุดปลูกไปทำอย่างอื่นก่อน เมื่อทำบัญชีติดต่อกันจะเห็นทุกอย่างและสามารถกำหนดแผนการประกอบอาชีพและแผนในการดำเนินชีวิต เป็นการสร้างวินัยให้ตนเองและครอบครัว”อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional