Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.ร่วมรับฟังบรรยาย "2016 ปฏิบัติง่ายๆ ลดใช้พลังงาน(ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)”     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมรับฟังบรรยาย
"2016 ปฏิบัติง่ายๆ ลดใช้พลังงาน (ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)”

เพื่อปลูกจิตสำนึกในตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง "วิกฤตพลังงานและสภาวะ
โลกร้อนในปัจจุบันและอนาคต” ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งประเทศที่จะต้องช่วย
ลดความเสียหายให้กับประเทศชาติ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ช่วยกัน
เผยแพร่การใช้พลังงานที่ถูกวิธีต่อไป
โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มประหยัดพลังงาน
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional