Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น              สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
      ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ในปีพุทธศักราช 2560
      ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส
      โดย นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธาน 
      น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง 
      อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

            โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างกรมตรวจบัญชี
      สหกรณ์ และหน่วยงานราชการ รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม
      ในพิธี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional