Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
          นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดงานโครงการเข้าถึงประชาชนและคาราวานแก้จนจังหวัดชลบุรี
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าสำนักงาน
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551
          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และต้นทุนการประกอบอาชีพ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional