Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2551 พันตำรวจเอกเนรมิต ดุสิตากร
ผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดการอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีสำหรับกลุ่มกิจกรรมโครงการส่งเสริม
สหกรณ์ และกลุ่มกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านการบัญชีในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สำหรับครูตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 13 โรงเรียน เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทำบัญชีในโครงการ กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2551
ณ โรงแรมธาริน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional