Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
            นายประจักษ์จิตต์ อภิวาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ
แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงาน
ต่าง ๆ และแวะชมนิทรรศการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพ โดยมี นางสาวนันทนา ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับ

ณ วัดบ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2551เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional