Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
          นายชูศักดิ์ มณีชยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการจังหวัด – อำเภอเคลื่อนที่
ครั้งที่ 5/2551” โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดร่วมกิจกรรม เพื่อนำ
งานบริการของรัฐ/รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนไปบริการในพื้นให้อย่างทั่วถึง
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2551

          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ร่วมกิจกรรม ให้บริการสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional