Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมกับ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สอนแนะการจดบันทึกบัญชี " ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง" ชุดตามรอยพ่อ
ตามโครงการซื่อสัตย์ ประหยัด และออม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 600 คน เพื่อให้นักเรียนสามารถบันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่ายของตนเอง
ตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมี นายมงคล จันทร์ส่อง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี เป็นวิทยากร พร้อมมอบรางวัลแก่
ผู้บันทึกบัญชีได้รวดเร็วและถูกต้อง
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
เมื่อเร็ว ๆ นี้


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional