Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

         นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ โครงการคลายทุกข์ ผูกมิตร จังหวัดพังงา ”
ประจำปีงบประมาณ 2551 เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ แก่เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ร่วมกิจกรรม
ณ บ้านตีนเป็ด หมู่ 2 ตำบลลำภีอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551
         สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา ร่วมกิจกรรมให้บริการ
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ- จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน
การประกอบอาชีพ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional