Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

              กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กำหนดจัดงาน ครบรอบ 116 ปี  แห่งการสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 1 เมษายน 2551  ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดงานได้กำหนดให้มีกิจกรรมการบริจาคโลหิตในวันดังกล่าว  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยขอให้หน่วยงานในสังกัด  แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิตให้กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 

               
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   ขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างพนักงานราชการ  ผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิต  ให้แจ้งรายชื่อไปยังส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง   ภายในวันที่ 10กุมภาพันธ์  2551  เพื่อส่วนประชาสัมพันธ์  จะได้รวบรวม
รายชื่อเสนอกระทรวงฯ ต่อไป
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล
ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่
โครงการ “ สอนควายไถนา “ โรงเรียน ค.ควายพัฒนา
แนะเกษตรกรทำบัญชี เพิ่มเงินออมในครัวเรือน ป้องกันความเสี่ยงในอาชีพ ต้านวิกฤติ
เสวนา “เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา”
งานวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2551 จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ
แจ้งเกิดเครื่องมือชิ้นใหม่เตือนภัยทางการเงิน "CFSAWS:ss"
ขอบคุณเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ...GL2
สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง
อธิบดีกรมตรวจฯ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการในจังหวัดสตูล
กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่
สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน
จำนวนคนอ่าน 4598 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional