Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

         นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และคณะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ณ วัดยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางสุภชาดา เจียรนัยกูร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2511
         ในโอกาสเดียวกัน
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ 50 ปี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ณ ห้องประชุมศรีสวัสดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูศรีสะเกษ จำกัด ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี
นายคมชัย นิภากุล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วย
ข้าราชการในสังกัด
ร่วมให้การต้อนรับ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional