Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
          นายบุญสนอง บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ และแวะชมนิทรรศการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครพนม ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ “โครงการ
เสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย”
โดยสอนแนะเกี่ยวกับ
การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในครัวเรือน และบัญชี ต้นทุนประกอบอาชีพ
โดยมีข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional