Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
          นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์จัดการวัสดุเหลือใช้ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี (แปลงขยะ/วัสดุเหลือใช้เป็นทอง) เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่สามารถนำวัสดุเหลือใช้ทำการแปรรูปใช้ประโยชน์ต่อไป
โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด และนางสาวนันทนา ปิยะศิริศิลป์
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด
ร่วมในพิธีเปิด ณ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร หมู่ 15 ตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
เมื่อ
วันที่ 11 มิถุนายน 2551


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional