Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

           ห่างเหินไปนาน สำหรับการกระตุ้นเตือนการประหยัดพลังงาน
วันนี้จะขอนำเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับใช้ตู้เย็น ที่ท่านอาจมองข้ามไปมาเสนอแนะ
ให้ท่านได้รู้กัน ดังนี้
          การวางของร้อนบนตู้เย็น หรือใช้ผ้าคลุมตัวตู้เย็น จะทำให้
การระบายความร้อนของตู้เย็นไม่ดี ทำให้สิ้นเปลืองไฟมากขึ้น
แต่ก็ควรจะควรทำความสะอาดที่ผิวตัวตู้ด้านข้างและด้านหลัง
อย่างสม่ำเสมอ เพราะถ้ามีฝุ่นเกาะ มาก ๆ
มอเตอร์ต้องทำงานหนัก
โดยใช่เหตุ และการระบายความร้อนจะไม่ดีเช่นกัน โดยการตั้งตู้เย็น
ให้ห่างผนังข้างหลัง และด้านข้างทั้งสองข้างอย่างน้อยข้างละ 15 ซม.
และด้านบนไม่น้อยกว่า 30 ซม. เพื่อให้ระบายความร้อนจากตู้เย็นให้ดีขึ้น
จะช่วยประหยัดไฟได้มากขึ้นร้อยละ 39 ในขณะที่ตู้เย็นแบบ 2 ประตู
จะใช้ไฟฟ้ามากว่าตู้เย็นแบบประตูเดียวในขนาดที่เท่ากัน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional