Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
           นายอุดม เดชมณี ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 15 โรงเรียน โดยมี นางสาวเกสร เรืองรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยข้าราชการในพื้นที่ ร่วมติดตามและให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
2 - 6  มิถุนายน 2551
          ในการติดตามการดำเนินงานดังกล่าว ที่ปรึกษาฯ ได้กล่าวขอบคุณ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการสอนแนะการจัดทำบัญชี
พร้อมกับได้ให้ข้อเสนอแนะสรุปความว่า
การจัดทำบัญชี ไม่อยากให้เน้น
เรื่องรูปแบบมากนัก ให้ใช้รูปแบบง่าย ๆ แต่อยากให้บัญชีทุกกิจกรรม
รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน

 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional