Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

           นายพงษ์ศักดิ์ เสมะกนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบรมราชกุมาร พร้อมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ และแวะชมนิทรรศการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน โดยมี นางลัดดา จิตรายานนท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเดนบ้านนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล
ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่
โครงการ “ สอนควายไถนา “ โรงเรียน ค.ควายพัฒนา
แนะเกษตรกรทำบัญชี เพิ่มเงินออมในครัวเรือน ป้องกันความเสี่ยงในอาชีพ ต้านวิกฤติ
เสวนา “เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา”
งานวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2551 จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ
แจ้งเกิดเครื่องมือชิ้นใหม่เตือนภัยทางการเงิน "CFSAWS:ss"
ขอบคุณเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ...GL2
สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง
อธิบดีกรมตรวจฯ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการในจังหวัดสตูล
กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่
สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน
จำนวนคนอ่าน 29673 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional