Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
นายศิวะ  ศิริเสาวลักษณ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ
ในจังหวัดร่วมกิจกรรม 
ณ โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย  ตำบลหนองทะเล 
อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 28 เมษายน  2551
         
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่  ร่วมกิจกรรม  จัดคลินิกบัญชี
ให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน   บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
และบัญชีวิสาหกิจ  รวมทั้งประโยชน์จากการจัดทำบัญชีและสามารถใช้บัญชี
ในการวางแผนการประกอบอาชีพ  ได้รับการความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนมาก
  
   
   
   
   

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional