Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
      นางกาญจนาภา กี่หมัน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการจังหวัดระนองเคลื่อนที่ ประจำเดือนเมษายน 2551 เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนแนะนำบริการของรัฐไปให้บริการประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล ตลอดจนการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักสงฆ์บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551
      สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ร่วมกิจกรรม จัดคลินิกบัญชีให้ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional