Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
     นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มีโอกาสแสดงผลงานและกิจกรรม โดยมีผู้บริหารจากส่วนราชการต่าง ๆ นางสาววรรณา โชติโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และนางสาวสุนันท์ มีวรรณ์ หัวหน้าสำนักงานงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีเปิด ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551
     สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2551
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional