Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
        ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ศักดิ์ พลายเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆและเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ ซึ่งจัดนิทรรศการ “โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย” โดยมี
นายพิทยา ปานอุทัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนแม่คำมีรัตนปัญญา หมู่ 2 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional