Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดอบรม หลักสูตร “การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ สำหรับเกษตรกรในโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 51 คน ณ บ้านไร่ไผ่งามฟาร์มลุงประยงค์ใจเป็น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional