Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
       นายเรืองชัย บุญญานันต์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณในส่วนกลาง ในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2551 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานธุรการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง จำนวน 60 คน
ในโอกาสเดียวกันนี้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กล่าวว่า คนทำงานในทุกตำแหน่งมีความหมาย และความสำคัญในทุกตำแหน่ง ดังนั้นในการทำงานขอให้คิดว่า
       - ขอให้ภูมิใจในงานที่ทำทุกตำแหน่ง
       - ในอนาคตถ้ามีตำแหน่งสูงขึ้น ให้มองคนข้างล่างว่ามีความสำคัญเหมือนกัน ขอให้เห็นความสำคัญของผู้ร่วมงาน
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional