Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
          นางสาวเกสร เรืองรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการอบรม หลักสูตร “การอบรมโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์การเกษตร (GL2 )" สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ
ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชี อบรมระหว่างวันที่ 23–25 เมษายน 2551 ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional