Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี

 
       นายวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติประธานการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของกลุ่มศูนย์ราชการนาสาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการทำงาน สำหรับกลุ่มศูนย์ราชการนาสาร โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการนาสาร ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ราชการ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551
       นางสาววรรณา โชติโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และนางสาวสุนันท์ มีวรรณ์
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช นำข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่รอบบริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional