Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
       นางรุ่งโรจน์ เจิมจรุง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จำนวน 158 คน โดยสอนเสริมบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมถึงการสร้างเครือข่าย ตลอดจนการติดตามการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่องของปี 2548 - ปี 2550 โดยมี อาจารย์สุขุม ทองขุนดำ และนายจับ เย็นทั่ว ปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ณ หอประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional