(31 สิงหาคม 2560)   หน้า 18
ประเภท ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงไหม เลี้ยงสัตว์ ทำประมง เลี้ยงผึ้ง อื่นๆ รวม
เลี้ยงสัตว์น้ำ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3                  
นครราชสีมา 103 38 13 7 21     2 184
สุรินทร์ 35   9   21       65
บุรีรัมย์ 101 7 13 8 11     3 143
มหาสารคาม 81 3     11       95
ชัยภูมิ 33 18 12 1 18       82
รวม 353 66 47 16 82     5 569
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4                  
อุบลราชธานี 93 5 16   69 1     184
ยโสธร 54 4 5   13     1 77
มุกดาหาร 30 2 12   4     3 51
ศรีสะเกษ 24 2 5   18       49
ร้อยเอ็ด 119 9 13   58     1 200
กาฬสินธุ์ 58 20 2   10       90
อำนาจเจริญ 23 0 5   11     1 40
รวม 401 42 58   183 1   6 691
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5                  
อุดรธานี 63 18 7   35 1     124
ขอนแก่น 55 11 16 1 27     3 113
เลย 13 34 24   4     9 84
นครพนม 65 2 39   14       120
บึงกาฬ 14 0 4   2     1 21
สกลนคร 55 2 7   16       80
หนองคาย 25 10 5   2 1   1 44
หนองบัวลำภู 13   10   31     2 56
รวม 303 77 112 1 131 2   16 642