หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)

(25 พ.ค. 2559)

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด

(25 พ.ค. 2559)

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ (คทช.จังหวัดเชียงใหม่) ครั้งที่ 3

(25 พ.ค. 2559)

กตส. ลงพื้นที่ประเมินกระบวนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ณ สตส.ชลบุรี

(25 พ.ค. 2559)

สตส.จันทบุรี จัดโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการเงินการบัญชี

(25 พ.ค. 2559)

สตส.อุดรธานี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

(25 พ.ค. 2559)

สตส.สระแก้ว จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559

(25 พ.ค. 2559)

สตส.กาญจนบุรี ตรวจสอบและกำกับติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ

(25 พ.ค. 2559)

สตส.บึงกาฬ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559

(25 พ.ค. 2559)

สตส.จันทบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559

(24 พ.ค. 2559)

สตส.อุทัยธานี เป็นวิทยากรบรรยายโครงการการประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

(24 พ.ค. 2559)

สตส.ระนอง จัดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนเพียงหลวง 15 บ้านรังแตน

(24 พ.ค. 2559)

รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 3

(24 พ.ค. 2559)

รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่าน

(24 พ.ค. 2559)

กตส. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

(24 พ.ค. 2559)

สตส.อุดรธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ณ สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด

(24 พ.ค. 2559)

สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 และ 5

(24 พ.ค. 2559)

สตท.8 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559

(24 พ.ค. 2559)

สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่

(24 พ.ค. 2559)

สตส.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559

(24 พ.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!