หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและการดำเนินงานของสหกรณ์ ในพื้นที่ จ.เชียงราย

(3 มิ.ย. 2559)

สตส.ชลบุรี ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3

(3 มิ.ย. 2559)

กตส. ลงพื้นที่ประเมินกระบวนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ณ สตท.8

(3 มิ.ย. 2559)

รตส. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ณ สตท.2

(3 มิ.ย. 2559)

สตท.4 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฯ ในพื้นที่ สตส.มุกดาหาร

(2 มิ.ย. 2559)

สตส.นครปฐม เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่เกษตรกรที่สำเร็จการอบรมในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

(2 มิ.ย. 2559)

สตท.8 จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ 4/2559

(2 มิ.ย. 2559)

สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวด ครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2559

(2 มิ.ย. 2559)

สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)

(2 มิ.ย. 2559)

สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559

(2 มิ.ย. 2559)

กตส.จับมือ ADB ในการจัดทำเครื่องมือเตือนภัยสหกรณ์ ให้กับสหกรณ์และผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์

(1 มิ.ย. 2559)

สตส.นครราชสีมา จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2559

(1 มิ.ย. 2559)

สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 6/2559

(31 พ.ค. 2559)

สตส.กทม. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(31 พ.ค. 2559)

สตส.ตราด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2559

(31 พ.ค. 2559)

รตส.เข้าร่วมงานครบรอบ 64 ปี ชสท.

(30 พ.ค. 2559)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี

(30 พ.ค. 2559)

สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานของ สตส.นครสวรรค์, สตส.พิจิตร และ สตส.เพชรบูรณ์

(30 พ.ค. 2559)

สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

(30 พ.ค. 2559)

สตส.พะเยา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันกว๊าน จำกัด

(30 พ.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888