หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.ตราด เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 7/2559

(19 ก.ย. 2559)

สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมตรวจรับรองผลการเบิกจ่ายเงินโครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ ปี 2558/2559

(19 ก.ย. 2559)

สตส.เชียงใหม่ มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง

(19 ก.ย. 2559)

สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมพิธีเปิดธนาคารข้าวสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด และศูนย์เรียนรู้ธุรกิจพอเพียงฯ

(19 ก.ย. 2559)

สตส.นครราชสีมา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ของสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

(19 ก.ย. 2559)

อตส. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่สหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.1

(19 ก.ย. 2559)

สตส.เชียงราย จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2559

(19 ก.ย. 2559)

สบก. จัดประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 2/2559

(19 ก.ย. 2559)

สตส.ขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกแก่นฝาง อ.บ้านฝาง และกลุ่มวิสาหกิจรวบรวมอ้อยบ้านวังยาว อ.โนนศิลา

(16 ก.ย. 2559)

สตส.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559

(16 ก.ย. 2559)

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังม่วงร่วมใจสามัคคี จำกัด

(16 ก.ย. 2559)

สตท.4 จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 9/2559

(15 ก.ย. 2559)

กตส.จัดอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน หลักสูตรที่ 4 เรื่อง วินิจฉัยปัญหาการสอบบัญชีและการเขียนรายงาน

(15 ก.ย. 2559)

สตส.อุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานมหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 3

(15 ก.ย. 2559)

สตส.สมุทรปราการ ร่วมประชุมซักซ้อมการทำงานกับสหกรณ์บ้านมั่นคง (เครือข่ายเมือง) จ.สมุทรปราการ

(15 ก.ย. 2559)

อตส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560

(15 ก.ย. 2559)

สตส.นครสวรรค์ ร่วมสอนแนะบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

(15 ก.ย. 2559)

คณะวิเทศสัญจร จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ณ สตส.ชุมพร

(14 ก.ย. 2559)

สตส.สมทุรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการทางบัญชีในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2559

(14 ก.ย. 2559)

สตส.สมุทรปราการ จัดประชุมสำนักงานฯ วางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560

(14 ก.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!