หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2560 RSS

ปี 2560 RSS


สตส.จันทบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560

(25 ต.ค. 2559)

สตส.พะเยา ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

(25 ต.ค. 2559)

สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 1

(25 ต.ค. 2559)

สตส.ยะลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนตุลาคม 2559

(25 ต.ค. 2559)

สตท.1 ลงพื้นที่ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2560

(25 ต.ค. 2559)

สตส.บึงกาฬ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

(21 ต.ค. 2559)

อตส. เป็นประธานการประชุมตรวจราชการในพื้นที่ สตท.10

(21 ต.ค. 2559)

สตส.บึงกาฬ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

(21 ต.ค. 2559)

สตท.4 จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ครั้งที่ 10/2559

(21 ต.ค. 2559)

กตส.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 49 ปี

(21 ต.ค. 2559)

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

(21 ต.ค. 2559)

สตส.พะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง

(21 ต.ค. 2559)

สตส.ตราด เข้าร่วมประชุม การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SingleCommand) ครั้งที่ 8/2559

(21 ต.ค. 2559)

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงหมอกจ๋าม จำกัด

(21 ต.ค. 2559)

สตท.4 จัดการประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชี "การปฏิบัติงานระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ข้อสังเกตจากการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชี ปี 2559 และเทคนิคการตรวจสอบบัญชี ด้านลูกหนี้ ด้าน IT"

(21 ต.ค. 2559)

สตส.นครพนม ร่วมประชุม "คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2560

(21 ต.ค. 2559)

กตส. หารือร่วมกับ กสส. ในการขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(21 ต.ค. 2559)

สตส.ชลบุรี จัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการหน่วย บำบัดทุกข์ฯ

(21 ต.ค. 2559)

กตส.ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(20 ต.ค. 2559)

สตท.8 ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (สาขาภาคใต้)

(20 ต.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888