หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร


มัลติมีเดีย


e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง RSS

ประกาศราคากลาง RSS


ประกาศ ราคากลาง ก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10

(10 ก.พ. 2560)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ

(10 ม.ค. 2560)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีกรณีพิเศษ

(9 ธ.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 คัน

(23 พ.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างพิมพ์"ทิศทางการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี 2560 (Road Map60)"โดยวิธีกรณีพิเศษ

(31 ต.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างซ่อมแซมระบบประปา อาคาร2 และอาคาร4

(20 ต.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(17 ต.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการระบบสำรองข้อมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

(17 ต.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(17 ต.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(20 ก.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

(19 ก.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2560

(19 ก.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(15 ก.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลร้กษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(15 ก.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(15 ก.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการยืนยันยอดหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(14 ก.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบจัดการฐานข้อมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(14 ก.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

(12 ก.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(12 ก.ย. 2559)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการระบบสำรองข้อมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

(12 ก.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888