หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 อ.น้ำพอง

(30 มิ.ย. 2559)

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรบ้านซ่ง

(30 มิ.ย. 2559)

สตส. ยโสธร ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559

(30 มิ.ย. 2559)

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด อ.ชนบท

(30 มิ.ย. 2559)

สตส.ยโสธร ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมบูรณการการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิต การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรประสมประสานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

(30 มิ.ย. 2559)

สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 อ.โคกโพธิ์ชัย

(30 มิ.ย. 2559)

กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สตท.4 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญและ จ.ศรีสะเกษ

(30 มิ.ย. 2559)

สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ "วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2559

(30 มิ.ย. 2559)

สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

(30 มิ.ย. 2559)

รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

(29 มิ.ย. 2559)

สตส.ระนอง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

(29 มิ.ย. 2559)

สตส.ระนอง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

(29 มิ.ย. 2559)

กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559

(29 มิ.ย. 2559)

สตส.ชัยนาท ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าว และรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2559

(29 มิ.ย. 2559)

สตส.ชัยภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ด้านหม่อนไหม

(29 มิ.ย. 2559)

สตส.สระบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

(29 มิ.ย. 2559)

สตส.สุรินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านบัญชี แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสะดอ

(29 มิ.ย. 2559)

สตส.หนองคาย สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2559

(29 มิ.ย. 2559)

สตส.สระบุรี ร่วมต้อนรับ รมว.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการสหกรณ์ของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด

(29 มิ.ย. 2559)

สตส.ปทุมธานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

(29 มิ.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888