หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2560 RSS

ปี 2560 RSS


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยกทัพขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงาน ด้วย"ประเทศไทย 4.0 นำนวัตกรรมสร้างความสำเร็จ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ

(8 พ.ย. 2559)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2560

(7 พ.ย. 2559)

สตส.ศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ รมว.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

(7 พ.ย. 2559)

สตท.9 ลงพื้นที่ตรวจนับสินค้าให้แก่สหกรณ์

(3 พ.ย. 2559)

สตส.ลำปาง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด

(3 พ.ย. 2559)

สตส.ปทุมธานี ร่วมประชุมการชี้แจงการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

(3 พ.ย. 2559)

สตส.อุดรธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ มณฑลทหารบกที่ 24 จำกัด

(3 พ.ย. 2559)

สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู มุกดาหาร จำกัด

(3 พ.ย. 2559)

สตส.ระนอง ร่วมประชุม VDO Conference เครือข่ายมหาดไทย

(3 พ.ย. 2559)

สตส.ระนอง จัดประชุมแผนการปฏิบัติงานตาม Road Map ปี 60

(3 พ.ย. 2559)

สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด

(3 พ.ย. 2559)

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)

(3 พ.ย. 2559)

อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตท.5

(2 พ.ย. 2559)

สตส.นครศรีธรรมราช จัดอบรมซักซ้อมการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร

(2 พ.ย. 2559)

สตส.พะเยา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จำกัด

(2 พ.ย. 2559)

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560

(2 พ.ย. 2559)

สตส.นครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ ครั้งที่ 10/2559

(1 พ.ย. 2559)

สตส.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด

(1 พ.ย. 2559)

สตส.อุดรธานี ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference โดยเครือข่ายมหาดไทย

(1 พ.ย. 2559)

สตส.ชุมพร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำกัด

(1 พ.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888