หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day)

(6 ก.ค. 2559)

สตส.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน และโครงการประชาชนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน เสริมสร้างความพอเพียง

(6 ก.ค. 2559)

สตท.4 จัดกิจกรรม 5 ส. สร้างภูมิทัศน์ที่ดีแก่สำนักงานฯ

(6 ก.ค. 2559)

สตส.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(6 ก.ค. 2559)

สตส.นครนายก ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

(6 ก.ค. 2559)

สตส.นครปฐม จัดนิทรรศการ "โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

(6 ก.ค. 2559)

สตส.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 21 ครั้งที่ 6 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด

(6 ก.ค. 2559)

สตส.ปทุมธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2558 ของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย

(6 ก.ค. 2559)

สตส.นครปฐม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559

(6 ก.ค. 2559)

สตส.ยะลา จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)

(6 ก.ค. 2559)

สตส.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559

(6 ก.ค. 2559)

สตส.สมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

(6 ก.ค. 2559)

รตส.ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์

(6 ก.ค. 2559)

สตส.นครพนม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมสหกรณ์และเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง และโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร

(5 ก.ค. 2559)

สตส.เชียงราย จัดโครงการเด็กดี ทำบัญชี มีเงินออม

(5 ก.ค. 2559)

สตท. 4 ร่วมต้อนรับ รมว. กษ. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ จังหวัดศรีสะเกษ

(5 ก.ค. 2559)

สตส.สระบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน "สระบุรีเกษตรแฟร์ ผู้ผลิตพบผู้บริโภค

(5 ก.ค. 2559)

สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2559 อำเภอหนองเรือ

(5 ก.ค. 2559)

สตส.บึงกาฬ ลงพื้นที่ติดตามกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(5 ก.ค. 2559)

สตส.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

(5 ก.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!