หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ RSS

ข่าวประกาศ RSS


ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ

(23 ก.ย. 2558)

ประกาศ ขอบเขตของงาน (TOR)การจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

(22 ก.ย. 2558)

ประกาศ เรื่องข้อกำหนดการศึกษา (Term Reference) จ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(21 ก.ย. 2558)

ประกาศเผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง) เพิ่มเติม

(17 ก.ย. 2558)

ประกาศ เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา

(11 ก.ย. 2558)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน)

(28 ส.ค. 2558)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน)

(28 ส.ค. 2558)

ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(27 ส.ค. 2558)

ประกาศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน)

(24 ส.ค. 2558)

ประกาศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นายมงคล พวงศรี)

(24 ส.ค. 2558)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(21 ส.ค. 2558)

ประกาศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสุนันทา เทพสาร)

(21 ส.ค. 2558)

ประกาศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวรัชนี วิชชุลดา)

(19 ส.ค. 2558)

ประกาศเผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง)

(19 ส.ค. 2558)

ประกาศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ)

(17 ส.ค. 2558)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไป (ขั้นตอนที่ 1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน)

(11 ส.ค. 2558)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไป (ขั้นตอนที่ 1) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน)

(11 ส.ค. 2558)

ประกาศ เรื่องแจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(7 ส.ค. 2558)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน)

(10 ก.ค. 2558)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน)

(10 ก.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888