หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

(11 ก.ค. 2559)

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559

(11 ก.ค. 2559)

สตส.นครนายก ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

(11 ก.ค. 2559)

สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 7/2559

(8 ก.ค. 2559)

สตส.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหา สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน จำกัด

(8 ก.ค. 2559)

สตส.เชียงราย จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

(8 ก.ค. 2559)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจเข้มสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เร่งพัฒนาภาคสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

(8 ก.ค. 2559)

สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559

(8 ก.ค. 2559)

สตส.ระยอง ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

(8 ก.ค. 2559)

ผอ.สตท.4 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559

(8 ก.ค. 2559)

สตส.ชัยภูมิ เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559

(7 ก.ค. 2559)

สตท.6 ร่วมดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมระบบบัญชีบุคคลภายนอก สกก.คณฑีพัฒนา จำกัด จ.กำแพงเพชร

(7 ก.ค. 2559)

สตส.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด

(7 ก.ค. 2559)

สตส.นครปฐม ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2

(7 ก.ค. 2559)

สตส.อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559

(7 ก.ค. 2559)

สตส.สระบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2559

(7 ก.ค. 2559)

สตส.นครปฐม ร่วมประชุมชี้แจงการเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

(7 ก.ค. 2559)

กตส.จัดสัมมนา เรื่อง การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในยุคดิจิตัล

(7 ก.ค. 2559)

กตส. ร่วมงานแถลงข่าว "กรมหม่อนไหม สืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมไทย จัดประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2559

(7 ก.ค. 2559)

สตส.นครปฐม ร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ ตามแผนการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

(6 ก.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888