หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2551 RSS

ปี 2551 RSS


งานวันรณรงค์ และสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ปีการผลิต 2551/52

(16 ก.ค. 2551)

พระนครศรีอยุธยา อบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ครั้งที่ 17

(16 ก.ค. 2551)

การอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

(16 ก.ค. 2551)

อุดรธานี จัดอบรม หลักสูตร เกษตรทฤษฎีใหม่

(16 ก.ค. 2551)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาสหกรณ์เข้าสู่ยุคไอที มอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตั้ง เครือข่ายไอทีเข้มแข็ง

(15 ก.ค. 2551)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่

(15 ก.ค. 2551)

สระบุรี จัดงานเทศกาลกินปลา ล่าชะโด ประกวดโคนม ชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

(15 ก.ค. 2551)

อุทัยธานี พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี

(15 ก.ค. 2551)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จัดสัมมนาโครงการ 3 ประสาน

(14 ก.ค. 2551)

ระนอง อบรมเกษตรกรในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

(14 ก.ค. 2551)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล อบรมบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง

(14 ก.ค. 2551)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

(14 ก.ค. 2551)

ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

(14 ก.ค. 2551)

พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

(14 ก.ค. 2551)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

(11 ก.ค. 2551)

การประชุมโครงการพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์

(11 ก.ค. 2551)

นราธิวาส จัดสัปดาห์ร่วมใจกำจัดผักตบชวา

(11 ก.ค. 2551)

โครงการจัดตั้งนิคมการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด

(10 ก.ค. 2551)

สอนบัญชีโรงเรียนในจังหวัดสงขลา

(10 ก.ค. 2551)

ผลงานความสำเร็จของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านระบบบัญชีสหกรณ์ลูกค้า ธ.ก.ส.(สกต.)

(10 ก.ค. 2551)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!