หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร


มัลติมีเดีย


e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ RSS

ข่าวประกาศ RSS


ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นในงานราชการ จำนวน 100 รายการ

(25 ก.ค. 2559)

ประกาศ เรื่องการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

(15 ก.ค. 2559)

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการพิเศษ

(8 ก.ค. 2559)

ประกาศ สตส.นครศรีธรรมราช เรื่องรับสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

(8 ก.ค. 2559)

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะความชำนาญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

(7 ก.ค. 2559)

ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(24 มิ.ย. 2559)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(24 มิ.ย. 2559)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันเพื่อบรรจุและ วัน เวลา สถานที่สอบเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(17 มิ.ย. 2559)

ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นในงานราชการ จำนวน 117 รายการ

(17 มิ.ย. 2559)

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน)

(17 มิ.ย. 2559)

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

(16 มิ.ย. 2559)

ประกาศ เรื่องการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

(2 มิ.ย. 2559)

ประกาศ เรื่องคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

(30 พ.ค. 2559)

ประกาศ เรื่องคำสั่ง ฯ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

(30 พ.ค. 2559)

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การย้ายและหมุนเวียนข้าราชการ ตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษลงไป

(27 พ.ค. 2559)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน)

(27 พ.ค. 2559)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่้อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน)

(27 พ.ค. 2559)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน)

(19 พ.ค. 2559)

ประกาศ เรื่องการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

(11 พ.ค. 2559)

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น

(11 พ.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!