หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2560 RSS

ปี 2560 RSS


สตส.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ ของเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอแวงใหญ่

(9 ม.ค. 2560)

อตส. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสหกรณ์เพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0แก่ผู้บริหารสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

(9 ม.ค. 2560)

สตส.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี

(9 ม.ค. 2560)

สตส.ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร การกำกับดูแลและการทำ ธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์

(6 ม.ค. 2560)

สตส.ขอนแก่น จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต.ห้วยโจด

(6 ม.ค. 2560)

กตส.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560

(5 ม.ค. 2560)

กตส.ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2559 ผ่านระบบ Video Conference

(5 ม.ค. 2560)

สตส.เชียงใหม่ จัดอบรม หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสหกรณ์

(4 ม.ค. 2560)

สตส.เชียงใหม่ อบรมการจัดทำบัญชีตามโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

(4 ม.ค. 2560)

สตส.ลพบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ของเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560

(4 ม.ค. 2560)

รตส.ให้สัมภาษณ์ประเด็นบทบาทของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสหกรณ์ชุมชนในมิติต่างๆ

(4 ม.ค. 2560)

สตส.เชียงใหม่ ให้ความรู้ด้านบัญชีในโครงการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

(4 ม.ค. 2560)

สตส.เชียงใหม่ สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2560

(4 ม.ค. 2560)

สตส.มหาสารคาม จัดอบรมหลักสูตร การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Working Paper)

(4 ม.ค. 2560)

สตส.กทม.จัดอบรมให้ความรู้การทำบัญชี โครงการส่งเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

(4 ม.ค. 2560)

สตท.1 จัดอบรมโครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

(4 ม.ค. 2560)

สตส.ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์

(4 ม.ค. 2560)

สตส.ตรัง ขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

(4 ม.ค. 2560)

สตส.พิษณุโลก ร่วมโครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2559/ ประจำเดือนธันวาคม 2559

(4 ม.ค. 2560)

กตส. จัดอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สำหรับผู้ดูแลรักษาระบบปี 2560 รุ่นที่ 2

(4 ม.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!