หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ RSS

ข่าวประกาศ RSS


ร่างขอบเขตงาน (TOR)งานจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง : การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ

(5 มิ.ย. 2560)

ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง : การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ

(5 มิ.ย. 2560)

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

(2 มิ.ย. 2560)

คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 2560

(2 มิ.ย. 2560)

ประกาศ เรื่องรายชื่อข้าราชการที่ส่วนราชการส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือก เพื่้อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

(24 พ.ค. 2560)

ประกาศ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิสูงของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(19 พ.ค. 2560)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(18 พ.ค. 2560)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน)

(16 พ.ค. 2560)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน)

(16 พ.ค. 2560)

เผยแพร่ผลงาน ของ(นางสาวศิริรัตน์ บุญประเสริฐ)

(11 พ.ค. 2560)

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น

(4 พ.ค. 2560)

ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(1 พ.ค. 2560)

ประกาศ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(24 เม.ย. 2560)

คำสั่งแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(20 เม.ย. 2560)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย)

(20 เม.ย. 2560)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(20 เม.ย. 2560)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (จำนวน 13 ราย เรียงตามลำดับคะแนน)

(20 เม.ย. 2560)

ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีที่ 10 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10

(18 เม.ย. 2560)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระด้บชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่้อน)

(12 เม.ย. 2560)

คำสั่ง เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

(11 เม.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!