หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2560 RSS

ปี 2560 RSS


สตส.นครพนม จัดอบรมความรู้ทางบัญชี ในโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครพนม

(16 ม.ค. 2560)

สตส.นครปฐม จัดอบรมโครงการ หลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพแก่เกษตรกร ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

(16 ม.ค. 2560)

สตส.บึงกาฬ จัดอบรมโครงการศิลปาชีพ หลักสูตร การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2560

(16 ม.ค. 2560)

สตท.1 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์มระดับภาค ประจำปี 2560

(16 ม.ค. 2560)

สตส.เชียงใหม่ จัดอบรม หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสหกรณ์

(16 ม.ค. 2560)

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ.

(16 ม.ค. 2560)

สตส.เชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 7

(16 ม.ค. 2560)

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ 1/2560

(16 ม.ค. 2560)

สตส.นครพนม จัดโครงการอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ประจำปี 2560

(16 ม.ค. 2560)

สตส.ขอนแก่น จัดอบรม หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์

(16 ม.ค. 2560)

สตส.เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสหกรณ์

(16 ม.ค. 2560)

สตส.ขอนแก่น จัดโครงการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ชนบท

(13 ม.ค. 2560)

รมว.กษ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

(13 ม.ค. 2560)

กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1

(13 ม.ค. 2560)

กตส.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(13 ม.ค. 2560)

กตส. จัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร อ่านเพื่อเรียนรู้ (Read and Learn)ผ่านระบบ Web Conference

(13 ม.ค. 2560)

กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ครบวงจร สำหรับผู้ดูแลรักษาระบบ ปี 2560 รุ่นที่ 3

(10 ม.ค. 2560)

กตส. จัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 ผ่านระบบ Web Conference

(9 ม.ค. 2560)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. 2560

(9 ม.ค. 2560)

สตส.อุทัยธานี ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มันสำปะหลัง) ปี 2560

(9 ม.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888