หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2560 RSS

ปี 2560 RSS


บุคลากรสบก. เข้าแสดงความยินดี ผอ.สบก. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

(23 ก.พ. 2560)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสยามคูโบต้า-ห้วยตาดข่า

(22 ก.พ. 2560)

ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

(21 ก.พ. 2560)

กตส. จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร ระบบงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน สำหรับผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน รุ่นที่ 1

(20 ก.พ. 2560)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนองนโยบายรมว.กษ.ขับเคลื่อนแนวคิดการยกกระดาษ A4 ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

(17 ก.พ. 2560)

กตส.จัดประชุมชี้แจงการเชื่อมโยงงานตามนโยบาย ยกกระดาษ A4 ผ่านระบบ Web Conference

(17 ก.พ. 2560)

สตท.8 เข้าร่วมประชุมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 7

(17 ก.พ. 2560)

กตส.จัดประชุมการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี

(16 ก.พ. 2560)

"สุดใจ ชมภูมี ครูบัญชีอาสาดีเด่น ผู้นำพาชุมชนให้อยู่รอด ด้วยการทำพืชสวนไร่นาปลอดสารพิษตามแนวพระราชดำริ

(15 ก.พ. 2560)

กตส. ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันมาฆบูชา ปี 2560

(14 ก.พ. 2560)

กตส. ร่วมกับ กสส. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(14 ก.พ. 2560)

อตส. ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การเชื่อมโยงงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิด "เพื่อยกกระดาษ A4" สู่การปฏิบัติงานของกรมชลประทาน

(10 ก.พ. 2560)

อตส.เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการ สำนักงานตามภารกิจ ภายใต้บทบาทหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

(10 ก.พ. 2560)

กตส. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ครบรอบ 12 ปี

(9 ก.พ. 2560)

สตส.อุดรธานี บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพนักบัญชี

(9 ก.พ. 2560)

สตส.อุทัยธานี จัดอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)

(9 ก.พ. 2560)

สตส.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมและกำกับแนะนำการจัดทำบัญชีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้

(8 ก.พ. 2560)

สตส.นครปฐม บรรยายให้ความรู้เรื่องบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ แก่นักเรียนผู้สูงอายุ โครงการมาหา ไร สูงวัยยายชา

(8 ก.พ. 2560)

สตส.อุตรดิตถ์ ร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ 4

(8 ก.พ. 2560)

อตส.ร่วมฟังการนำเสนอผลการระดมสมองของหัวหน้าสำนักงานฯ

(7 ก.พ. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!