หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


กตส. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ปีที่ 125

(7 ต.ค. 2558)

กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2559

(6 ต.ค. 2558)

สตส.พัทลุง จัดกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน ตุลาคม 2558

(6 ต.ค. 2558)

สตส.บึงกาฬ ติดตามผลการจัดทำบัญชีตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษาฯ

(6 ต.ค. 2558)

กตส.ร่วมเปิดงาน "สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทยตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

(6 ต.ค. 2558)

สตส.ภูเก็ต ร่วมสอนแนะการอ่านและวิเคราะห์บัญชี

(6 ต.ค. 2558)

สตส.บึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

(6 ต.ค. 2558)

สตส.สระบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการเทิดพระเกียรติ"ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน

(6 ต.ค. 2558)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมให้บริการปรึกษาแนะนำด้านบัญชี เสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี ในงาน"สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทยและงาน"นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

(5 ต.ค. 2558)

สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้

(5 ต.ค. 2558)

สตส.นครปฐม จัดการประชุมตาม "โครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด

(5 ต.ค. 2558)

อตส. รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

(5 ต.ค. 2558)

สตส.นครศรีธรรมราช จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีอาสา

(5 ต.ค. 2558)

สตส.บึงกาฬ ศึกษาดูงาน สตส.เพชรบูรณ์

(5 ต.ค. 2558)

กตส.ร่วมแถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558

(5 ต.ค. 2558)

สตท.6 ร่วมให้การต้อนรับ รมว. กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ามันสำปะหลัง โครงการภัยแล้งพื้นที่ จ.กำแพงเพชร

(5 ต.ค. 2558)

อตส. รับมอบงาน

(2 ต.ค. 2558)

สตส.นครปฐม จัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

(2 ต.ค. 2558)

อตส. ตรวจเยี่ยมบุคลากรในส่วนกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(2 ต.ค. 2558)

อตส. รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

(2 ต.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [122] 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888