หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2560 RSS

ปี 2560 RSS


สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการฯและคณะทำงานคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

(7 มี.ค. 2560)

สตท.9 ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ระดับเขตตรวจราชการ

(7 มี.ค. 2560)

กตส.ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Fostering Core Leaders of Agricultural Cooperative

(7 มี.ค. 2560)

กตส.ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน

(7 มี.ค. 2560)

กตส. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครบรอบ 42 ปี

(6 มี.ค. 2560)

สตส.นครปฐม จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารแห่งใหม่

(2 มี.ค. 2560)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำนวัตกรรมสร้างความสำเร็จ ขับเคลื่อนสหกรณ์ไทยสู่ Thailand 4.0

(2 มี.ค. 2560)

กตส.จัดบรรยาย หลักสูตร หลักความรู้แบบเร่งรัดเพื่อผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี

(1 มี.ค. 2560)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 และ 7 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1

(28 ก.พ. 2560)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.นครปฐม

(28 ก.พ. 2560)

อตส.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว

(28 ก.พ. 2560)

รมว.กษ. เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

(28 ก.พ. 2560)

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

(28 ก.พ. 2560)

กตส.จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ (RM 9)

(28 ก.พ. 2560)

รมว. กษ. เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก

(27 ก.พ. 2560)

อตส. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับการพัฒนากระบวนการสหกรณ์

(27 ก.พ. 2560)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการในพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตรัง และสงขลา

(27 ก.พ. 2560)

กตส. จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร ระบบงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน สำหรับผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน รุ่นที่ 2

(27 ก.พ. 2560)

กตส. ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560

(27 ก.พ. 2560)

กตส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

(27 ก.พ. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888