หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมชี้แจงคำของบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี 2560

(14 ต.ค. 2558)

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

(14 ต.ค. 2558)

สตส.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด จ.สกลนค

(14 ต.ค. 2558)

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

(14 ต.ค. 2558)

สตส.พัทลุง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)

(14 ต.ค. 2558)

สตท.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (Road Map 59)

(14 ต.ค. 2558)

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.3

(13 ต.ค. 2558)

สตส. ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร

(13 ต.ค. 2558)

สตส.ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2558

(13 ต.ค. 2558)

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด

(13 ต.ค. 2558)

สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุม 3 ฝ่าย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด

(13 ต.ค. 2558)

สตส.ขอนแก่น ร่วมติดตามการตรวจประเมินระบบผลิตข้าว GAP ตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น

(13 ต.ค. 2558)

สตส.ยโสธร ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด

(13 ต.ค. 2558)

อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.10

(12 ต.ค. 2558)

สตส.เพชรบุรี จัดประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน Road Map ปีงบประมาณ 2559

(12 ต.ค. 2558)

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 1/2559

(12 ต.ค. 2558)

สตส.พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการตามรอยพ่อ ขับเคลื่อนวาระเมืองลุงพอเพียงเฉลิมพระเกียรติในหลวงฯ

(12 ต.ค. 2558)

สตส.หนองคาย ให้ความรู้ด้านบัญชีผ่านรายการวิทยุ "เพื่อชีวิตเกษตรกร"

(12 ต.ค. 2558)

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เคหะบ้านไผ่มั่นคงร่วมใจ จำกัด

(12 ต.ค. 2558)

สตส.ระนอง ร่วมประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำและโครงการบูรณาการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 ผ่านระบบ VDO Conference

(12 ต.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!