หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (ด้านเศรษฐกิจและสังคม)

(26 ต.ค. 2558)

สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด

(26 ต.ค. 2558)

สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2558

(26 ต.ค. 2558)

สตส.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2558

(26 ต.ค. 2558)

สตส.ขอนแก่น ลงพื้นที่ประกอบการประเมินสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559

(26 ต.ค. 2558)

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 4/2558

(26 ต.ค. 2558)

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง และประชุมการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์

(26 ต.ค. 2558)

สตท.6 จัดกิจกรรม 5 ส และกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2558

(26 ต.ค. 2558)

สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม

(26 ต.ค. 2558)

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.4

(26 ต.ค. 2558)

กตส. เปิดการประชุมคณะทำงานการดำเนินการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ครั้งที่ 1/2558

(22 ต.ค. 2558)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนบันทึกบัญชี ผ่านโปรแกรมบัญชีรายบุคคล"Smart Acc สร้างวินัยทางการเงินที่ดีด้วยการเริ่มจดบันทึกบัญชีรับ-จ่าย "รู้บันทึก รู้บัญชี รู้จักออม

(22 ต.ค. 2558)

สตส.ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

(22 ต.ค. 2558)

สตส.บึงกาฬ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

(22 ต.ค. 2558)

สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน

(22 ต.ค. 2558)

สตส.ลำปาง จัดโครงการประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมเพื่อรับบริการตรวจสอบบัญชี ปี 2559

(21 ต.ค. 2558)

อตส. ให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(21 ต.ค. 2558)

กตส.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 48 ปี

(21 ต.ค. 2558)

สตส. สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี

(21 ต.ค. 2558)

สตท.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกของสหกรณ์ (Scan ธุรกรรมสหกรณ์)

(21 ต.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888