หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.พัทลุง เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ เสริมรายได้

(3 พ.ย. 2558)

สตส.พัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 10/2558 ประจำเดือนตุลาคม 2558

(3 พ.ย. 2558)

สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2559

(3 พ.ย. 2558)

สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ของสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านแพรกยอ จำกัด

(3 พ.ย. 2558)

สตส. อุดรธานี จัดประชุม Kick off งานสอบบัญชี โดยการ Scan ธุรกรรมสหกรณ์ (การวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกของสหกรณ์ RM13)

(3 พ.ย. 2558)

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ สตท. 6

(3 พ.ย. 2558)

สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จังหวัดพัทลุง

(3 พ.ย. 2558)

สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.9

(3 พ.ย. 2558)

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เข้าแสดงความยินดีกับ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(2 พ.ย. 2558)

กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 3

(2 พ.ย. 2558)

สตส.ขอนแก่น ร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การปิดบัญชีสิ้นปี"

(2 พ.ย. 2558)

รตส. เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จ.ศรีสะเกษ

(2 พ.ย. 2558)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมลงนาม MOU กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์

(2 พ.ย. 2558)

สตส.ลำปาง จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชีอาสา) ปี 2559

(30 ต.ค. 2558)

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2558

(30 ต.ค. 2558)

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.7

(30 ต.ค. 2558)

สตส.สระแก้ว จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2559

(30 ต.ค. 2558)

สตส.ระนอง ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดระนอง

(30 ต.ค. 2558)

กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 2

(30 ต.ค. 2558)

กตส.จัดอบรมการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 1

(30 ต.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888