หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.นครนายก จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (3 ฝ่าย) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2559

(27 พ.ย. 2558)

สตส.จันทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี

(27 พ.ย. 2558)

สตส.ขอนแก่น จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี

(27 พ.ย. 2558)

สตท.10 จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร "ผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร"

(27 พ.ย. 2558)

สตส. นครพนม จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

(27 พ.ย. 2558)

อตส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 5/2558

(27 พ.ย. 2558)

สตส.สงขลา จัดอบรม หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

(27 พ.ย. 2558)

ทีมงานกลุ่มเทคโนฯ สตท.6 และ สตส.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดตาก

(26 พ.ย. 2558)

สตท.2 จัดประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์

(26 พ.ย. 2558)

สตส.ระนอง เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2559

(26 พ.ย. 2558)

สตส.ระนอง สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

(26 พ.ย. 2558)

สตส.ระนอง จัดอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี

(26 พ.ย. 2558)

รตส. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 4

(26 พ.ย. 2558)

อตส. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ผู้สอบบัญชีระดับ 5 รุ่นที่ 2 – 3

(26 พ.ย. 2558)

สตส.ยะลา สอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ

(26 พ.ย. 2558)

สตส.ยะลา จัดประชุม 3 ฝ่าย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2559

(26 พ.ย. 2558)

สตท.4 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ของสหกรณ์

(26 พ.ย. 2558)

สตส.นครศรีธรรมราช จัดอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร

(26 พ.ย. 2558)

สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี"

(25 พ.ย. 2558)

สตส.อุทัยธานี จัดอบรมหลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน

(25 พ.ย. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888