หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตท.2 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่

(8 ธ.ค. 2558)

สตส. บึงกาฬ จัดอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน การใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

(8 ธ.ค. 2558)

สตส. ชลบุรี จัดอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน

(8 ธ.ค. 2558)

สตท.9 จัดกิจกรรม 5 ส เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ

(8 ธ.ค. 2558)

สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่ครอบครัวและกำลังพลหน่วยทหาร

(8 ธ.ค. 2558)

สตส.พัทลุง จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา รุ่นที่ 2 ปี 2559

(8 ธ.ค. 2558)

สตส.ชลบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตรคณะกรรมการดำเนินการขั้นพื้นฐาน

(8 ธ.ค. 2558)

สตส.ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานเกี่ยวข้าวโครงการมะลิคืนถิ่นปลอดภัยสูง

(8 ธ.ค. 2558)

สตส.เพชรบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเพชรบุรี จำกัด

(8 ธ.ค. 2558)

สตส.บึงกาฬ จัดอบรมโครงการสอนแนะการจัดทำบัญชี หลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน การจัดทำบัญชีด้วยมือ

(4 ธ.ค. 2558)

สตท.6 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์

(4 ธ.ค. 2558)

สตส.เลย จัดประชุม 3 ฝ่าย เสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี

(4 ธ.ค. 2558)

สตส.อำนาจเจริญ จัดประชุมครูบัญชีเยาวชน และฝึกอบรมโครงการสอนแนะการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

(4 ธ.ค. 2558)

สตท.7 จัดอบรมโครงการ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

(4 ธ.ค. 2558)

สตส.พัทลุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ต้นกล้านักบัญชี ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน

(4 ธ.ค. 2558)

สตส.เพชรบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมรับการสอบบัญชี

(4 ธ.ค. 2558)

สตส.อำนาจเจริญ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานประเพณีฮิตสิบสอง และงานกาชาด จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2558

(4 ธ.ค. 2558)

สตส.สระบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)

(4 ธ.ค. 2558)

สตท.9 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร ผู้จัดการ/คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

(4 ธ.ค. 2558)

กตส. ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน

(4 ธ.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888